Gore

Irena Weber

Glavna direktorica, Hrvatska udruga poslodavaca Koje benefite i izazove donosi platformski rad hrvatskim poduzetnicima, čut ćemo od  glavne direktorice HUP-a.

Schedule
Glavna direktorica, Hrvatska udruga poslodavaca

Koje benefite i izazove donosi platformski rad hrvatskim poduzetnicima, čut ćemo od  glavne direktorice HUP-a.